Hibás objektum

Pályázataink

Konyha és Hivatal felújítása

A település pályázati forrásból megkezdi a Rákóczi u. 61. szám és 13. hrsz. alatti Általános Iskola konyhájának valamint Rákóczi u. 2. szám és 126 hrsz. alatti Polgármesteri Hivatal épületének felújítását, energetikai korszerűsítését.

Tovább
 

Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban

Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban
Kedvezményezett neve: Szigetvár Város Önkormányzat 
Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00039
Szerződött támogatás összege: 249 693 630 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. május 31.

A Szigetvár Város Önkormányzat 2018. februárjában 249,69 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térsége” című pályázat kiíráson. A 249,69 millió forintot meghaladó összköltségvetésű projekt keretein belül a Szigetvári járás 7 településén egy komplex program valósul meg, amely csökkenti a társadalmi hátrányokat, javítja a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, gyarapítja a helyi tudástőkét. A fejlesztés segíti az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátítását, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

A projekt eredményeként a konzorciumban lévő 6 településen (Szigetvár, Dencsháza, Somogyapáti, Somogyhárságy, Almamellék, Kétújfalu) az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

 • A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
 • A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.
 • A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
 • Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
További információ kérhető: Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály  Marton-Fekete Csilla osztályvezető, Tel: 06/73514-324;  e-mail: muszaki@szigetvar.hu.

 
 

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A MOZSGÓ ÉS KÖRNYÉKE TÉRSÉGBEN - EFOP-1.5.3-16-2017-00087

PROJEKTINFORMÁCIÓK

EFOP-1.5.3-16-2017-00087

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mozsgó és környéke térségben

 • főkedvezményezett neve: Mozsgó Község Önkormányzata
 • a kedvezményezett neve: Somogyhárságy Község Önkormányzata
 • a projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mozsgó és környéke térségben
 • elszámolható összköltség: 200.096.325,- Ft
 • konzorciumi tag vissza nem térítendő támogatása: 18.469.990,- Ft
 • a támogatás mértéke: 100,00 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt 24 hónap alatt, 9 tagú konzorciumban valósult meg, melynek tagjai: Mozsgó, Hobol, Kétújfalu, Somogyhárságy, Csertő, Szulimán, Vásárosbéc, Magyarlukafa és Almáskeresztúr községi önkormányzatok. A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja: a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosítása. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek részére, foglalkoztathatóságuk javítása érdekében, kiscsoportos képzéseket szerveztünk: kommunikáció, személyiségfejlesztés, alapvető pénzügyi- és jogi ismeretek, etikett, viselkedéskultúra és szociális támogató hálózati lehetőségek ismerete témakörben. Mentorokat alkalmaztunk a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében, a munkába állásig. A mélyszegénységben élő emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására workshopok, térségi civil fórumok, kerekasztalok, rendezvények kerültek megrendezésre. A közösségfejlesztés érdekében a közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő tartalmas programokat, sportrendezvényeket tartottunk. A fiatal korosztály számára, őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről szóló szabadidős programok, rendezvények, motivációs tréningek voltak elérhetők. Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítésére, életmódváltást támogató programokat szerveztünk, higiéniai alapelvekkel, betegségek terjedésével kapcsolatos tájékoztató rendezvényeket: iskolákban, egészségügyi intézményekben, munkahelyeken. Felhívtuk a figyelmet a testmozgás fontosságára, az önkéntesmunka jelentőségére. Kiemelt célunk a fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése.

 • a projekt befejezési dátuma: 2020. február 28.
 • a projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00087

Mozsgó Községi Önkormányzat 8 települési önkormányzattal konzorciumban pályázatot nyújtott be 2017.04.01-én Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben tárgyú felhívásra. A 2017.09.28-án született támogatói döntés értelmében 100%-os támogatási intenzitás mellett, 200.096.325,- forint támogatás lehívására vált jogosulttá a Konzorcium arra, hogy a kérelemben megfogalmazott célokat sikeresen megvalósítsa.

A projekt célja Mozsgó, Hobol, Kétújfalu, Somogyhárságy, Csertő, Magyarlukafa, Szulimán, Vásárosbéc, és Almáskeresztúr települések helyi viszonyainak megfelelő, a megalkotott helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) lefektetett célcsoportra fókuszáló, őket támogató komplex szolgáltatásfejlesztés megvalósítása.

A fejlesztések a helyi szükségleteken és igényeken alapulnak, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére koncentrálnak.

A 24 hónap megvalósítási időszakra tervezett projekt 2018.március 1-én elindult és várhatóan 2020.02.28-án befejeződik.

A támogatásért ezúton mondunk köszönetet!

További információ kérhető:
Mozsgó Községi Önkormányzat
Kovács Zsolt Vilmos polgármester
Cím: 7932 Mozsgó, Batthyány u. 15.
Telefon: +36-73/544-018
E-mail: mozsgopolgarmester@gmail.com
Weblap: http://www.mozsgo.hu

 

Képtár


mozsgo
 

szigetvar_tabla